Biļešu loterijas izlozes laimētāji:

1. Vārds uzvārds: Agnese Kolgānova
Tālruņa numurs: ****3453
2. Vārds uzvārds: Jānis Šimetavs
Tālruņa numurs: ****9487
3. Vārds uzvārds: Laura Kristiāna Eigima
Tālruņa numurs: ****4375